Danh mục đèn pin cho các thợ lặn làm việc môi trường dưới nước, đèn pin lặn đa dạng gồm các mẫu như đèn pin thợ lặn cầm tay, đèn pin đội đầu cho thợ lặn.