Đèn pin TrustFire chuyên về những loại đèn pin siêu sáng và siêu nhỏ của hãng TrustFire. Những mẫu đèn pin công nghệ đa năng của hãng TrustFire sẽ luôn được cập nhật.