Cách tính số điện tiêu thụ trong tháng

Trong cuộc sống hiện đại, việc tính toán số điện tiêu thụ trong một tháng là rất quan trọng. Điều này giúp bạn hiểu rõ về việc sử dụng điện của mình và có thể quản lý tài chính hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính số điện tiêu thụ trong tháng một cách nhanh chóng và đơn giản.

Phương pháp tính số điện tiêu thụ trong tháng

Để tính số điện tiêu thụ trong tháng, bạn có thể áp dụng phương pháp tính dựa trên công thức sau:

Cơ sở tính toán

Các yếu tố cơ bản để tính số điện tiêu thụ trong tháng gồm:

 • Số điện thực tế tiêu thụ trong khoảng thời gian đọc số điện;
 • Số ngày tiêu thụ điện thực tế (tính từ ngày đọc số điện đến ngày đọc số điện tiếp theo);
 • Tỷ lệ tính giá điện.

Phương pháp tính toán số lượng điện tiêu thụ thuộc giá cũ và giá mới

Việc tính toán số lượng điện tiêu thụ thuộc giá cũ và giá mới được thực hiện như sau:

Đối với khách hàng có số điện đọc ghi tại điểm chuyển đổi sang giai đoạn giá mới

 • Số điện tiêu thụ thuộc giá cũ được tính bằng hiệu số giữa số điện đọc ghi tại đầu giai đoạn giá mới và số điện đọc ghi tại giai đoạn trước đó.
 • Số điện tiêu thụ thuộc giá mới được tính dựa trên số điện đọc ghi tại đầu giai đoạn giá mới và số điện đọc ghi trong khoảng thời gian đọc số điện hiện tại.

Đối với khách hàng ký hợp đồng mua điện sinh hoạt và khách hàng không có số điện đọc ghi tại điểm chuyển đổi sang giai đoạn giá mới

 • Số điện tiêu thụ thuộc giá cũ được tính bằng công thức:
 • Số điện tiêu thụ thuộc giá mới được tính bằng công thức:

Trong các công thức trên:

 • EC là số điện tiêu thụ trong khoảng thời gian đọc số điện hiện tại để tính tiền điện;
 • TC là thời gian thực tế tiêu thụ tính bằng số ngày từ ngày đọc số điện trước đến ngày đọc số điện hiện tại (đơn vị: ngày);
 • TO là thời gian tính giá cũ tính bằng số ngày từ ngày đọc số điện trước đến ngày áp dụng giá mới (đơn vị: ngày);
 • RBOi là khoảng tiêu thụ điện số i được tính theo giá cũ (kWh);
 • RBNi là khoảng tiêu thụ điện số i được tính theo giá mới (kWh);
 • RROi là khoảng tiêu thụ điện số i được điều chỉnh theo giá cũ (kWh);
 • RRNi là khoảng tiêu thụ điện số i được điều chỉnh theo giá mới (kWh);
 • T là số ngày theo lịch của tháng trước (đơn vị: ngày);
 • DO là số ngày thuộc giá cũ (từ ngày đọc số điện của tháng trước đến ngày áp dụng giá mới) (đơn vị: ngày);
 • DN là số ngày thuộc giá mới (từ ngày áp dụng giá mới đến ngày đọc số điện của kỳ tính tiền hiện tại) (đơn vị: ngày).

Vui lòng lưu ý rằng các giá trị RBOi và RBNi được làm tròn theo phép toán số học.

Cách tính số điện tiêu thụ trong tháng chi tiết

Dưới đây là các bước chi tiết để tính số điện tiêu thụ trong tháng:

Bước 1: Lấy số điện đọc ghi tại điểm đầu giải đoạn mới (EDM) và số điện đọc ghi tại điểm cuối giai đoạn cũ (EDC).

 • EDM: số điện đọc ghi tại điểm đầu trong giai đoạn tiếp theo.
 • EDC: số điện đọc ghi tại điểm cuối trong giai đoạn hiện tại.

Bước 2: Tính số điện tiêu thụ thuộc giá cũ.

 • Số điện tiêu thụ thuộc giá cũ = EDM – EDC.

Bước 3: Tính số ngày tiêu thụ hiện tại (TC) và số ngày thuộc giá cũ (TO).

 • TC: số ngày tính từ ngày đọc số điện tiếp theo trừ đi ngày đọc số điện hiện tại.
 • TO: số ngày tính từ ngày đọc số điện tiếp theo trừ đi ngày áp dụng giá mới.

Bước 4: Tính số điện tiêu thụ thuộc giá mới.

 • Số điện tiêu thụ thuộc giá mới = (EDM * TC – EDC * TO) / DN.

Cách tính tiền điện

Sau khi đã tính được số điện tiêu thụ trong tháng, bạn có thể tính tiền điện bằng cách nhân số điện tiêu thụ với tỷ lệ tính giá điện. Tỷ lệ tính giá điện thường được công bố và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về cách tính số điện tiêu thụ trong tháng:

Tại sao cần tính số điện tiêu thụ trong tháng?

 • Việc tính số điện tiêu thụ trong tháng giúp bạn hiểu rõ hơn về mức tiêu thụ điện và quản lý việc sử dụng điện hiệu quả hơn.

Có cách tính khác để tính số điện tiêu thụ không?

 • EVN cung cấp phương pháp tính theo công thức trên để tính toán số điện tiêu thụ trong tháng.

Làm thế nào để tiết kiệm điện?

 • Để tiết kiệm điện, bạn có thể áp dụng các biện pháp như tắt đèn khi không sử dụng, sử dụng đèn tiết kiệm điện, tắt thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, và sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao.

Điện giá mới có ảnh hưởng đến việc tính số điện tiêu thụ không?

 • Điện giá mới sẽ ảnh hưởng đến việc tính số điện tiêu thụ, đặc biệt là đối với khách hàng có số điện đọc ghi tại điểm chuyển đổi sang giai đoạn giá mới.

Có cách nào để kiểm tra tính đúng đắn của số điện tiêu thụ tính toán được không?

 • Bạn có thể so sánh số điện tiêu thụ tính toán được với số điện tiêu thụ ghi trên biên nhận tiền điện để kiểm tra tính đúng đắn của số liệu.

Số RBOi và RBNi là gì?

 • Số RBOi là khoảng tiêu thụ điện số i được tính theo giá cũ, trong khi số RBNi là khoảng tiêu thụ điện số i được tính theo giá mới.

Kết luận

Tính toán số điện tiêu thụ trong tháng là một phương pháp quan trọng để hiểu rõ về mức tiêu thụ điện và quản lý việc sử dụng điện. Bằng cách áp dụng các công thức và phương pháp tính toán theo hướng dẫn của EVN, bạn có thể tính toán số điện tiêu thụ một cách chính xác và tiết kiệm được tiền điện của mình. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính số điện tiêu thụ trong tháng.